Về Voucher Sharing


 

  • Vouchersharing.com tìm và đưa thông tin các dịch vụ/ sản phẩm chất lượng trên toàn quốc đến hệ thống thành viên. Phát hành thẻ voucher điện tử sử dụng vĩnh viễn cho các thành viên tham gia để được giảm giá.
  • Vouchersharing.com hỗ trợ các thành viên liên kết xây dựng hình ảnh quán, xây dựng hệ thống quản lý bán hàng sử dụng công nghệ hiện đại nhất.
  • Thiết lập hệ thống chia sẻ lợi ích tạo việc làm cho mọi người.

 

Sứ mệnh

  • Tạo việc làm cho mọi người, xây dựng một cơ chế thị trường năng động với đội ngũ kinh doanh rộng khắp cả nước.
  • Góp phần xây dựng quy chuẩn chất lượng cho các sản phẩm/dịch vụ .
  • Ứng dụng dễ dàng sử dụng đối với nông dân, công nhân và các tầng lớp thấp nhất của xã hội. Ai cũng có thể kiếm tiền để có thể có nền cơ bản của cuộc sống và hưởng hạnh phúc.
  • Đưa sản phẩm/ dịch vụ trong nước vươn ra thế giới.

 

 

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

Áp dụng cho khách hàng mới. Hãy nhận ưu đãi hấp dẫn từ Voucher Sharing nào!